Økonomiske oppsigelse - tjeneste-offentlig

Selskapet kan avskjedige ansatte

på visse vilkår