Skatt advokatene - advokatfirmaet LMD spesialister av skatt søksmål

Skatt søksmål er å bistå og beskytte skattytere (selskaper eller enkeltpersoner) i møte med administrasjonen oghvis nødvendig.

før de kompetente domstoler Vi bistår og forsvare våre kunder i forbindelse med sine forbindelser med offentlig administrasjon.

enten på tidspunktet for en enkel forespørsel for informasjon. en prosess av justering.

av et bokettersyn.

søksmål eller rettergang for domstolene Du ber oss om å gjennomgå et bestemt punkt av skatt lov. eller gå videre til bokettersyn-general for din situasjon eller din bedrift.