Skilsmisse med en utenlandsk - Ooreka

Du trenger bare å file skilsmisse program med ekspeditøren av tribunal de grande instance, som avhenger av bosted. I kraft av domstolen jurisdiksjon avhenger av mange faktorerGodt å vite: i de tilfeller hvor den utenlandske domstolen erklærte seg inhabil til å håndtere skilsmisse, tribunal de grande instance av bosted av den ektefelle som bor i Frankrike som vil bli ført.